Novinky

Budeme súčasťou významnej publikácie

Trenčianska synagóga sa zaradila medzi stavby, ktoré budú súčasťou významnej publikácie. Aktuálne ju pripravuje Maďarské múzeum architektúry v Budapešti. Jeho zástupcovia tento týždeň trenčiansku synagógu navštívili, aby ju fotograficky zdokumentovali. „Pripravujeme publikáciu o synagógach na území bývalého Uhorského kráľovstva. Jej súčasťou budú v rámci Slovenska tri synagógy, a to v Lučenci, Košiciach a v Trenčíne,“ informovala kunsthistorička Ágnes Ivett Oszkó. Dielo plánujú vydať koncom tohto roka.

 

K židovskému náboženstvu sa na Slovensku hlási 2000 ľudí

V Sčítaní obyvateľov, domovy a bytov (SODB) 2021 sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Slovenskej republike prihlásilo 2007 obyvateľov. „Komunita bývala na našom území historicky výrazne početnejšia, ale holokaust a dlhodobé prejavy nenávisti ju na našom území výrazne zredukovali," pripomína hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.

 

Pripomíname si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005. Dátum, kedy si pripomíname milióny obetí, je 27. január. Práve v ten deň v roku 1945 totiž Červená armáda oslobodila koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. V čase, keď doň vojaci vstúpili, v ňom našli 7600 väzňov, ktorí prežili hrôzy koncentračného tábora.

 

Trenčín bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry

Synagóga je jedným z kľúčových partnerov jedinčného projektu. Cenné víťazstvo Trenčína prichádza v čase, kedy kultúra prežíva mimoriadne náročné obdobie. 

 

Predsedníčka medzinárodnej odbornej poroty Paulina Florjanowicz oznámila v piatok 10. decembra krátko po 16.00 h rozhodnutie poroty. Titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 získalo mesto Trenčín. Stalo sa tak po takmer dvojročnej intenzívnej príprave a dvoch výberových kolách. Z ôsmich kandidujúcich miest vo finále bojovali okrem Trenčína aj Nitra a Žilina.

 

Trenčianska synagóga svieti dočasne nazeleno, podporuje tak konferenciu o zmene klímy

Prezidentský palác, Univerzita Komenského, Bojnický zámok, ale aj synagóga v Trenčíne dočasne zmenili farbu svojho osvetlenia. Významné budovy takýmto spôsobom podporili konferenciu OSN o zmene klímy, známej ako COP26, ktorá sa v nedeľu 31. októbra začala v Glasgowe. Lídri z celého sveta vrátane tých zo Slovenska budú spoločne rokovať o ambicióznych cieľoch na záchranu planéty.

Vyhlasujeme verejnú zbierku na obnovu trenčianskej synagógy

The Trenčín Synagogue experienced a historic moment in 2020 - it was included among the monuments that were supported by EEA Grants and the state budget. However, the funds obtained will not be enough for the complete reconstruction of this more than 100-year-old building. The total amount of eligible costs is one million euros, but thanks to the "Norwegian" project, we can only restore about half of the interior.

Vyhlasujeme zbierku na obnovu trenčianskej synagógy

Trenčianska synagóga zažila v roku 2020 historický moment – zaradila sa medzi pamiatky, ktoré boli podporené z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu. Získané financie však nebudú stačiť na kompletnú rekonštrukciu tejto viac ako 100-ročnej budovy. Celková suma oprávnených nákladov je milión eur, vďaka takzvanému “nórskemu“ projektu ale dokážeme obnoviť len asi polovicu interiéru. Výrazné zvýšenie cien stavebných materiálov a prác v dôsledku pandémie nám ešte viac sťažilo vstupnú pozíciu a naše plány sme preto museli okresať.