Spustili sme verejné obstarávanie na stavebné práce

Zobraziť v aktualitách

Židovská náboženská obec v Trenčíne spustila verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré budú riešiť rekonštrukciu trenčianskej synagógy. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 607 436,07 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 7. januára 2022.

 

Židovskej náboženskej obci v Trenčíne sa po dlhých rokoch úsilia podarilo uspieť so svojím projektom „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“. Získala 898 000 eur z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra. Celkové oprávnené náklady sú takmer 1 009 000 eur, zvyšok dofinancuje Židovská náboženská obec zo svojho rozpočtu. Súčasťou projektu sú rekonštrukčné práce a obnova časti pôvodnej výmaľby interiéru. Následne sa zo synagógy stane moderný priestor, ktorý bude hostiť rôzne kultúrne podujatia. Jeho súčasťou bude aj unikátna expozícia židovskej kultúry stredného Považia. Časť budovy bude slúžiť na stretnutia židovskej komunity a účely Židovskej náboženskej obce.

 

Viac informácií o zákazke nájdete na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie: 

 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/534806 

 

 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436003