Podujatie, ktoré spojilo dve cirkvi, dve mestá a dva chrámy

Zobraziť v aktualitách

Nultý ročník podujatia Od synagógy ku kostolu zorganizoval Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku a Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza. Akcia sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku, ktorý cyklopúť aj sám absolvoval.

 

Približne 30 cyklistov sa v piatok 16. septembra vybralo na bicykli od trenčianskej synagógy k Farskému kostolu Všetkých svätých v Púchove. Takmer 50-kilometrová cyklotúra, ktorá viedla z centra krajského mesta cez pútnické miesto Skalka, mala jasný cieľ – podporiť židovsko-kresťanský dialóg a taktiež búrať stereotypy, ktoré sa viažu k týmto vierovyznaniam. „Jeden stereotyp je ten, že Židia nešportujú, len vysedávajú v kaviarňach. Druhý je taký, že máme židovsko-kresťanský konflikt. Chceme presvedčiť verejnosť, že to tak nie je,“ povedal predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda. Podujatí, ktoré sa zameriavajú na medzináboženský dialóg, je podľa neho viacero, avšak nie sú až tak viditeľné. „Teraz je to po prvýkrát, kedy ideme niečo robiť na verejnosti. Verím, že založíme novú tradíciu,“ skonštatoval.

 

Jazda na bicykloch odštartovala pred trenčianskou synagógou, ktorá aktuálne prechádza rozsiahlou obnovou, a to za pomoci Grantov EHP a štátneho rozpočtu. Cieľom bol Farský kostol v Púchove. „Toto podujatie má aj silnú výpovednú hodnotu,“ zdôrazňuje kňaz, jezuita a prorektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner. „Voľakedy v dedine, keď bolo nejaké napätie medzi náboženskými skupinami, tak pán farár s rabínom sa prešli po dedine, rozprávali sa a všetkým ukázali, že problém nie je. My sme už trošku modernejší, takže sme si doniesli bicykle a pôjdeme od synagógy ku kostolu,“ ozrejmil Lichner, ktorý sa židovsko-kresťanskému dialógu venuje už takmer sedem rokov. 

 

„Toto podujatie má spájať veriacich. Som rád, že župa môže byť pri tom. Trasa viedla aj popod kláštor v Skalke nad Váhom, kde Trenčiansky samosprávny kraj vybudoval nádherný úsek cyklotrasy Na bicykli po stopách histórie," povedal predseda TSK Jaroslav Baška,