Budeme súčasťou významnej publikácie

Zobraziť v aktualitách

Trenčianska synagóga sa zaradila medzi stavby, ktoré budú súčasťou významnej publikácie. Aktuálne ju pripravuje Maďarské múzeum architektúry v Budapešti. Jeho zástupcovia tento týždeň trenčiansku synagógu navštívili, aby ju fotograficky zdokumentovali. „Pripravujeme publikáciu o synagógach na území bývalého Uhorského kráľovstva. Jej súčasťou budú v rámci Slovenska tri synagógy, a to v Lučenci, Košiciach a v Trenčíne,“ informovala kunsthistorička Ágnes Ivett Oszkó. Dielo plánujú vydať koncom tohto roka.

 

V rámci návštevy sme zástupcov múzea podrobne informovali aj o projekte obnovy, ktorý aktuálne riešime. Najviac ich zaujala nádherná výmaľba kupoly, vitrážové okná, ale aj tabule s menami obetí holokaustu. „Veľmi sa páči vaša synagóga, má nádhernú atmosféru. Je to úžasný exemplár modernej architektúry zo začiatku 20. storočia,“ dodala Ágnes Ivett Oszkó.