Trenčianska synagóga získala financie na obnovu

Zobraziť v aktualitách

Židovská náboženská obec Trenčín bola úspešná so svojím projektom „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“. Financie na opravu synagógy a následného vytvorenia kultúrneho centra získala z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zaradila sa tak medzi prvých 12 úspešných žiadateľov, ktorí uspeli v rámci programu Kultúra, pričom medzi nich prerozdelili  10 158 938 €.

Výzva CLT01 bola vyhlásená 26. júla 2019 a bola zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre opätovné alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporu ich podnikateľského potenciálu. Výzva CLT01 bola uzatvorená  29.novembra 2019 a v rámci nej bolo doručených 66 žiadostí v celkovej sume 58 986 436 €.