Nezabudnutí susedia

Zobraziť v aktualitách

Mesto Trenčín sa v piatok 9. septembra 2022 pridalo k druhému ročníku celoslovenského podujatia s názvom „Nezabudnutí susedia“. O 10.00 hodine sa v zapojených mestách rozozvučali sirény a zvony, ktoré otvorili pietnu slávnosť pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia“.

 

Trenčianska židovská komunita tvorila v roku 1940 približne 1800 osôb z celkového počtu vyše 11 tisíc obyvateľov. Trenčianski Židia, tak ako inde, patrili zväčša k stredným a vyšším sociálnym vrstvám a napriek tradičnému antisemitizmu časti obyvateľstva, boli ich vzťahy s väčšinovou spoločnosťou korektné. Mali vlastný chrám – synagógu, cintorín, ľudovú školu, ktorú pre dobrú povesť navštevovali aj nežidovské deti, pestovali bohatý spolkový život. V Trenčíne existoval napríklad židovský telocvičný spolok či skautské oddiely, chlapčenský i dievčenský – jeden z prvých v krajine.

 

Nariadením vlády z  9. septembra 1941 stratili ľudia židovského vierovyznania občianske práva. Židovský kódex v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim. Židia boli povinní nosiť židovské označenie. Nemali volebné ani zhromažďovacie právo, bez povolenia úradov nemohli cestovať, ani sa presťahovať. Zakázané mali vykonávať lekársku či zverolekársku prax, sobášiť sa s nežidovskými obyvateľmi. Polícia mohla k nim kedykoľvek vtrhnúť a urobiť domovú ale aj osobnú prehliadku, otvárať im listy. Mali zakázané pohybovať sa v niektorých oblastiach, v Trenčíne napríklad v lesoparku Brezina, v mestskom parku, či na Hlinkovom, dnes Mierovom námestí.

 

Ich prenasledovanie bolo zavŕšené na jar 1942 transportom väčšiny trenčianskych Židov do nacistických koncentračných táborov. Z takmer dvojtisícovej trenčianskej židovskej náboženskej obce vojnu neprežilo vyše 1500 ľudí. Z celého územia vtedajšieho Slovenského štátu bolo počas druhej svetovej vojny vyvezených do likvidačných táborov alebo inak zabitých viac ako 70 tisíc židovských občanov a ďalších 45 tisíc z časti Slovenska, ktorá bola v tom čase pričlenená k Maďarsku. 

 

Každý z nich bol niečí sused. 

 

Mená zavraždených i mená záchrancov tých, ktorí prežili, zazneli počas celoslovenského spomienkového podujatia v piatok 9. septembra 2022 aj v Trenčíne.