Tlačová konferencia o začiatku rekonštrukčných prác, júl 2022