Pressekonferanse om oppstart av gjenoppbyggingsarbeid, juli 2022