Synagoge i media

TV TA3

TA3 TV inkluderte i sendingen et papir om resultatene av arkeologisk forskning, som går foran restaureringen av synagogen. Du kan se den her.