Slovenský rozhlas - Rádio Regina Západ

Zobraziť v aktualitách

O našom projekte informuje Slovenský rozhlas - Rádio Regina Západ vo svojom vysielaní 29. júla. Reportáž nájdete tu