RTVS - Slovenský rozhlas o "Od synagógy ku kostolu"

Zobraziť v aktualitách

O cyklistickom podujatí informovala RTVS v Rádiožurnáli Rádia Regina 16. septembra, reportáž sa začína v čase 14:05.