Trenčiansku synagógu skúmajú archeológovia

Zobraziť v aktualitách

V trenčianskej synagóge sa začal archeologický prieskum, ktorý môže poodhaliť ďalšiu časť jej histórie. V západnej časti budovy medzi piliermi empory sa v týchto dňoch realizujú výkopové práce pod dohľadom odborníkov. Archeológovia predpokladajú, že objavia murivá mestského opevnenia aj pozostatky pôvodnej synagógy, ktorá tu v minulosti stála.

 

Pôvodne mali byť v priestoroch synagógy situované dve sondy. Pre dosiahnutie potrebnej hĺbky, vďaka ktorej sa overia archeologické situácie, sa stala v týchto dňoch realitou jedna. Jej rozmery sú približne 5 x 3  metre. „Sonda bola stanovená na základe geofyzikálneho prieskumu a archívneho výskumu synagógy, po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Achilles Group s. r. o., ktorá zabezpečuje archeologický výskum, Roman Kos. Ich archeologický tím už spolupracoval pri výskume viacerých sakrálnych objektov, ako sú kostoly či kaplnky. V synagóge majú svoju premiéru, očakávania od viac ako 100-ročnej budovy sú pritom veľké.

 

„Na mieste súčasnej synagógy stála pôvodne drevená synagóga, ktorá sa nachádzala v tesnom susedstve západných hradieb neďaleko Dolnej brány mesta.  Po rozsiahlom požiari mesta v roku 1790 musela byť postavená nanovo, pretože pôvodná budova zhorela i s mnohými historicky cennými dokladmi. V roku 1873 bola rozšírená a slúžila svojmu účelu až do postavenia novej, súčasnej synagógy. História miesta, na ktorom sa dodnes nachádza, je tak skutočne bohatá,“ hovorí predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín Oľga Hodálová.

 

Archeológia predpokladajú, že v rámci výskumu objavia murivá mestského opevnenia, podlahu pôvodnej synagógy  a jej základové murivá. Výsledky sondáže oznámia Krajskému pamiatkovému úradu, pričom následne bude zvolaný pamiatkový dohľad. 

Archeologický prieskum predchádza rekonštrukcii trenčianskej synagógy. Židovskej náboženskej obci v Trenčíne sa po dlhých rokoch úsilia podarilo uspieť so svojím projektom „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“. Získala 898 000 eur z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra. Celkové oprávnené náklady sú takmer 1 009 000 eur, zvyšok dofinancuje Židovská náboženská obec.

Súčasťou projektu sú rekonštrukčné práce a obnova časti pôvodnej výmaľby interiéru. Následne sa zo synagógy stane moderný priestor, ktorý bude hostiť rôzne kultúrne podujatia. Jeho súčasťou bude aj unikátna expozícia židovskej kultúry stredného Považia. Časť budovy bude slúžiť na stretnutia židovskej komunity a účely Židovskej náboženskej obce. Stavebné práce by sa mali začať ešte tento rok. Vďaka projektu sa ale obnoví len necelá polovica interiéru synagógy, Židovská náboženská obec aktuálne hľadá možnosti, ako získať potrebné financie na celkovú obnovu, a to aj pomocou verejnej zbierky.

 

 

O projekte - Projekt s názvom „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“ bol schválený v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Slovenskými partermi sú v tomto prípade občianske združenie Synagóga Trenčín a Židovský kultúrny inštitút, nórskym partnerom je Det Mosaiske Trossamfund.

 

O synagóge - Synagóga na trenčianskom Štúrovom námestí bola postavená v roku 1913, kedy nahradila drevenú synagógu ešte z 18. storočia. Ide o nadčasové dielo projektanta berlínskeho ateliéru, trenčianskeho rodáka Dr. Ing. Richarda Scheibnera a jeho spolupracovníka Huga Pála. Slávnostne otvorená a vysvätená bola v utorok 23. septembra 1913.

Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, ktoré smerovali k redukcii dekorácie pri zachovaní monumentálnych klasických foriem. Je zmesou byzantských a secesných štýlov s modernou železobetónovou kupolovou konštrukciou. Ako dokladajú historické pohľadnice, hlavná modlitebná sieň bola kedysi bohato dekorovaná. Dodnes je viditeľných niekoľko detailov vrátane vitrážových okien, modrej maľovky na kupole a zachoval sa aj historický luster v jej strede.

Počas druhej svetovej vojny synagógu znesvätili príslušníci trenčianskej nacistickej organizácie Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy, ktorí zničili aj jej vnútorné zariadenie. Podľa pamätníkov sa medzi múrmi synagógy preháňali vojaci na koňoch. Ďalšou ranou bolo bombardovanie mesta v máji 1945, počas ktorého bola zničená veľká časť bohato zdobených vitrážových okien.

Po skončení vojny ľudia, ktorí prežili holokaust, zorganizovali zbierku a synagógu v rokoch 1945 až 1948 opravili. Slávnostne ju otvorili a vysvätili, pričom v jej priestoroch osadili pamätné tabule s menami obetí holokaustu. Pôvodné papierové tabule, ktoré boli neskôr doplnené, sú dodnes uložené v archíve Židovskej náboženskej obce, kovové tabule s menami obetí holokaustu visia v synagóge.

Za predchádzajúceho režimu v synagóge zriadili sklad odevov, rekonštrukcia v 70-tych a 80-tych rokoch zničila jej pôvodnú akustiku aj originálnu výzdobu. V roku 1990 bola v synagóge osadená nová tabuľa na počesť umučeným obetiam holokaustu. V zadnej časti objektu obnovili malá modlitebňa, ktorá dodnes slúži na liturgické účely.

Synagóga bola nakoniec v rámci možností užívaná ako výstavná sieň, kvôli svojmu stavu však čoraz sporadickejšie až donedávna. V roku 1993 bola reštituovaná Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, ktorý ju v roku 2018 vrátil do majetku obnovenej Židovskej náboženskej obci v Trenčíne.

 

Poďakovanie: Projekt Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 763 300 eur € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 134 700 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia historickej budovy trenčianskej synagógy, vďaka ktorej sa zlepší jej technický stav aj prinavráti časť pôvodného vzhľadu. Národná kultúrna pamiatka sa zároveň stane súčasťou mapy významných kultúrnych stánkov na Slovensku. V jej priestoroch vznikne kultúrne centrum, vďaka ktorému sa verejnosť dozvie viac o židovskej kultúre a jej bohatej histórii. Projekt má byť tiež nositeľom jasného odkazu v boji proti extrémizmu a nenávistným prejavom.