Trenčianska synagóga odkrýva svoju dávnu krásu

Zobraziť v aktualitách

Trenčianska synagóga sa mohla v minulosti pochváliť nádhernou a bohatou výzdobou v štýle Art deco. Biely náter ju však v 70-tych rokoch na dlhý čas ukryl. Vďaka projektu, ktorý je financovaný z Grantov EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu, sa to ale mení. Aktuálne pracujú reštaurátori na čistení celého interiéru od sekundárnych náterov. Postupne sa odkrýva pôvodná výmaľba vzácnej stavby zo začiatku 20. storočia.

 

Priestory trenčianskej synagógy v súčasnosti vypĺňa lešenie a vládne tu čulý ruch. „Sme veľmi radi, že náš projekt úspešne pokračuje podľa harmonogramu,“ hovorí predsedníčka Židovskej náboženskej obce Trenčín Oľga Hodálová.

 

Obnova synagógy sa začala v júni minulého roka. Hotová je podlaha, kúrenie, siete, pracuje sa ešte na sociálnych zariadeniach a oknách kupoly. „V podlahe sú vedené všetky elektrické rozvody. Musíme ešte dokončiť reštaurovanie troch dverí a odkryť sekundárne vrstvy náteru,“ informoval stavbyvedúci Stanislav Rebo zo zhotovovateľskej spoločnosti Pamarch.

 

Práce vychádzajú z reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie, ktorý sa realizoval v roku 2011. Podľa Márie Kucmanovej z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne už vtedy mali prvé indície, čo b ysa pod bielym náterom mohlo ukrývať. Teraz sa vďaka komplexnému čisteniu celého interiéru objavujú už konkrétne farebné ornamenty. „Je to ideálne pre ďalšiu fázu, ktorá bude nasledovať do dočistení. Budeme mať celistvý objem informácií a budeme môcť vyhodnotiť, čo je esteticky a výtvarne najhodnotnejšie pre celkovú prezentáciu,“ povedala.

 

V synagóge sa nachádzajú tri historické vrstvy. Najmladšia je biela, ktorá pochádza zo 70. rokov minulého storočia a je bez pamiatkovej hodnoty. Oveľa cennejšia je vrstva z doby výstavby synagógy, teda z rokov 1912 až 1914. Tá sa krátko po druhej svetovej vojny ešte upravovala. „Teraz, ako reštaurátori pokračujú, sa ukazuje, že zásahov pred oboma vojnami mohlo byť viac. K datovaniu a celkovému vyhodnoteniu budeme môcť pristúpiť až po skončení čistiacich prác,“ dodala.

 

Trenčianska synagóga sa v súčanosti mnohým spája s modrou farbou, a to vďaka kupole, ktorej sa podarilo vyhnúť zásadným zásahom. Táto farba sa objavuje aj pod bielym náterom. „Máme tu modrú farbu, pri ktorej sme identifikovali viacero tónov a veľmi bohatú výzdoba štýlu Art deco s rôznymi motívmi. Aj ich farebnosť sa teraz odhaľuje. Na základných modrých plochách určite budú ešte nejaké veľmi pôsobivé výtvarné prvky,“ skonštatovala krajská pamiatkarka.

 

Projektový a finančný manažér Peter Oravec upozornil, že aktuálne ide o prvú etapu obnovy. „Máme prefinancovaných asi 700.000 eur a sme približne v 75-percentách implementácie projektu,“ ozrejmil.

 

Na jeseň sa začne inštalácia trvalej expozície v interiéri, ktorú pripravuje jeden z projektových partnerov  - Židovský kultúrny inštitút. Jej ústrednou témou bude história židovského obyvateľstva na strednom Považí. „Robíme nahrávky, vyhľadávame žijúcich a ich potomkov. Budú tu zároveň umiestnené zreštaurované judaiká, ktoré sa zachovali z pôvodnej synagógy. Expozíciu budú, samozrejme, dopĺňať tabule s menami obetí holokaustu, ktoré tu boli pred obnovou umiestnené,“ priblížila Oľga Hodálová.

 

Synagóga by mala začať fungovať v apríli budúceho roka, a to v obmedzenom režime. „Bude to komplikované, pretože práce budú pokračovať, ale pripravujeme sa na to a riešime veci,“ povedala Oľga Hodálová. V súčasnosti pracujú aj na získaní ďalších financií na obnovu. Spoliehajú sa tiež na balík financií určených na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.

 

Celkový rozpočet na obnovu synagógy počíta s finančným objemom štyri milióny eur.

 

O projekte - Projekt s názvom „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“ bol schválený v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Slovenskými partermi sú v tomto prípade občianske združenie Synagóga Trenčín a Židovský kultúrny inštitút, nórskym partnerom je Det Mosaiske Trossamfund.

 

O synagóge - Synagóga na trenčianskom Štúrovom námestí bola postavená v roku 1913, kedy nahradila drevenú synagógu ešte z 18. storočia. Ide o nadčasové dielo projektanta berlínskeho ateliéru, trenčianskeho rodáka Dr. Ing. Richarda Scheibnera a jeho spolupracovníka Huga Pála. Slávnostne otvorená a vysvätená bola v utorok 23. septembra 1913.

 

Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, ktoré smerovali k redukcii dekorácie pri zachovaní monumentálnych klasických foriem. Je zmesou byzantských a secesných štýlov s modernou železobetónovou kupolovou konštrukciou. Ako dokladajú historické pohľadnice, hlavná modlitebná sieň bola kedysi bohato dekorovaná. Dodnes je viditeľných niekoľko detailov vrátane vitrážových okien, modrej maľovky na kupole a zachoval sa aj historický luster v jej strede.

 

Počas druhej svetovej vojny synagógu znesvätili príslušníci trenčianskej nacistickej organizácie Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy, ktorí zničili aj jej vnútorné zariadenie. Podľa pamätníkov sa medzi múrmi synagógy preháňali vojaci na koňoch. Ďalšou ranou bolo bombardovanie mesta v máji 1945, počas ktorého bola zničená veľká časť bohato zdobených vitrážových okien.

 

Po skončení vojny ľudia, ktorí prežili holokaust, zorganizovali zbierku a synagógu v rokoch 1945 až 1948 opravili. Slávnostne ju otvorili a vysvätili, pričom v jej priestoroch osadili pamätné tabule s menami obetí holokaustu. Pôvodné papierové tabule, ktoré boli neskôr doplnené, sú dodnes uložené v archíve Židovskej náboženskej obce, kovové tabule s menami obetí holokaustu visia v synagóge.

 

Za predchádzajúceho režimu v synagóge zriadili sklad odevov, rekonštrukcia v 70-tych a 80-tych rokoch zničila jej pôvodnú akustiku aj originálnu výzdobu. V roku 1990 bola v synagóge osadená nová tabuľa na počesť umučeným obetiam holokaustu. V zadnej časti objektu obnovili malá modlitebňa, ktorá dodnes slúži na liturgické účely.

 

Synagóga bola nakoniec v rámci možností užívaná ako výstavná sieň, kvôli svojmu stavu však čoraz sporadickejšie až donedávna. V roku 1993 bola reštituovaná Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, ktorý ju v roku 2018 vrátil do majetku obnovenej Židovskej náboženskej obci v Trenčíne.

 

Poďakovanie: Projekt Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 763 300 eur € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 134 700 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia historickej budovy trenčianskej synagógy, vďaka ktorej sa zlepší jej technický stav aj prinavráti časť pôvodného vzhľadu. Národná kultúrna pamiatka sa zároveň stane súčasťou mapy významných kultúrnych stánkov na Slovensku. V jej priestoroch vznikne kultúrne centrum, vďaka ktorému sa verejnosť dozvie viac o židovskej kultúre a jej bohatej histórii. Projekt má byť tiež nositeľom jasného odkazu v boji proti extrémizmu a nenávistným prejavom.